Miss World Australia

ภูเก็ต เพิร์ล ได้รับเกียรติออกแบบและผลิตมงกุฏไข่มุก บนเวทีการประกวดMissWorldAustralia

ในฐานะคนไทยเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกแบบและผลิตมงกุฏไข่มุก เกียรติยศอันสูงสุดบนเวทีการประกวดMissWorldAustralia โดยใช้ “ไข่มุก”ที่เพาะเลี้ยงจากฟาร์มไข่มุกของคนภูเก็ต(PhuketPearlFarm)และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกาศศักยภาพของผู้ประกอบการคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้

ขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ โดยผอ.รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ที่ให้โอกาสร่วมทีมเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้

Shopping Cart