คุณภาพของไข่มุก

ความแวววาว

การดูความวาวของไข่มุก โดยมาตรฐานของ AMORN จะวัดโดยการนำไข่มุกที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่านกระบวนการตรวจการสะท้อนแสงกลับของไข่มุก โดยใช้แสงไฟส่องลงบนผิวของไข่มุก เพื่อดูการสะท้อนกลับของแสง

ไข่มุกที่มีความแวววาวมากแสงที่สะท้อนกลับออกมาจะมีความชัดเจนและไม่เบลอ

ผิวสัมผัส

โดยธรรมชาติของไข่มุกจะมีร่องรอยตำหนิทิ้งไว้เกือบทุกเม็ด ความไม่สมบูรณ์ตามธรรมชาตินี้มีผลต่อคุณค่าของไข่มุก สิ่งเหล่านี้เองทำให้ AMORN ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาประกอบมาตรฐานของไข่มุกในการประกอบตัวเรือน โดยใช้หลักเกณฑ์ความสะอาดของผิวไข่มุกที่ประมาณ 70% และมากกว่านั้น และความสะอาดที่มากกว่า 85%สำหรับสร้อยไข่มุก

รูปทรง

รูปทรงของไข่มุกที่เราพบเห็นแตกต่างกันไป และเป็นจุดสำคัญหนึ่งจุดในการเปรียบเทียบคุณค่าแบรนด์ AMORN จึงได้นำกระบวนการตรวจวัดทรงของไข่มุก ด้วยการนำ Template เข้ามาใช้ในการคัดเลือกรูปทรงของไข่มุก

สี

สีของไข่มุกนั้นแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม แบรนAMORN ได้คัดเลือกไข่มุกสีเหลือบรุ้งที่เป็นประกายสวยงาม ในการผ่านเกณฑ์เพื่อไปเป็นชิ้นงานของแบรน AMORN

ขนาดและความสม่ำเสมอ

สร้อยมุกจะเรียบและสวยงามได้ต่อเมื่อมุกแต่ละเม็ดมีสีและขนาดไม่ต่างกันเกินไปแบรน AMORN ได้นำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสี โดยเลือกสีที่ดูสวยสม่ำเสมอทั้งเส้น และคัดขนาดของไข่มุก โดยไข่มุกแต่ละเม็ดจะถูกควบคุมขนาดที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดด้วยความแตกต่างที่ไม่เกิน 0.3 มม. โดยทั่วไปแล้วจะต่างกันถึง 0.5 มม.

Shopping Cart