ประวัติความเป็นมา

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี นับแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษคนภูเก็ตโดยการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกจนถึงปัจจุบัน
ไข่มุกเป็นอัญมณีเพียงชิ้นเดียวที่มีคุณค่าบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ที่ผู้ครอบครอง เท่านั้น ที่จะประเมินค่าได้และยังเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวในโลกของอัญมณีที่เกิดจากสัตว์น้ำ
1967
อาก๋งเป็นรุ่นเริ่มต้น ที่ริเริ่มการทำฟาร์มมุกในจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มจัดจำหน่ายวัตถุดิบในปี 1976 เป็นต้นมา
1985
รุ่นคุณพ่อมีการรวบรวมพันธุ์หอยจากจังหวัดอื่นเนื่องจากหอยมุกจากธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ตลดลง แต่ก็ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการตายของหอยมุกจึงต้องชะลอการทำฟาร์มไประยะหนึ่ง
1990
รุ่นลูก ภายใต้การนำของ คุณอมร อินทรเจริญ ได้ฟื้นฟูฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกจนสำเร็จ จากเดิมขายเป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ได้ขยายมาเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน มาเป็นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยทำการศึกษาและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
1992
ศึกษา-วิจัยการเลี้ยงมุกกลม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นปีแรก
1993
เปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมครัวเรือน เป็นรูปแบบบริษัทในนามของ “บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด” เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจอัญมณีไข่มุกอย่างเต็มรูปแบบ
2001
คุณอมรพัฒนาบริษัทเป็นการประกอบการแบบครบวงจร ทั้งการทำฟาร์มเลี้ยงมุก โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงโชว์รูมแสดงสินค้า
2003
ประสบผลสำเร็จในการทดลองผลิตมุกเกือบกลม (Rather Round Pearl) R.R.P. และยื่นจดความลับทางการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จัดตั้ง บริษัท ภูเก็ต ไข่มุก จำกัด เพื่อแบ่งสายงานบริการด้านการขายออกจาก บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด โดยมี บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด ดูแลด้านการจัดการฟาร์ม การผลิตและควบคุมคุณภาพไข่มุก
2004
นำบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากลของโลก โดยได้รับการรับรองเป็นรายแรกของประเทศไทยในอุตสาหกรรมไข่มุกภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2000
2006
ทูลเกล้าถวายมุกเกือบกลมเม็ดแรกที่ได้จากฟาร์ม ถวายพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายในงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับภูมิภาคของโลก (ECAP II)
2008
บริษัทฯได้รับการคัดเลือกในงานประกวดออกแบบเครื่องประดับของประเทศจาก GIT GEM & JEWELRY DESIGN AWARD 2008 จัดตั้ง บริษัท เดอะ เพิร์ล จำกัด ขึ้นเพื่อการกระชับงานด้านการออกแบบ
2009
รับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บริษัทฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน GIT GEM & JEWELRY DESIGN AWARD 2009
ได้รับรางวัลสุดยอด SMEsดีเด่นแห่งชาติ
2011
ได้เริ่มก่อตั้งแบรนด์ AMORN ภายใต้แนวคิด “ความงามอันเป็นนิรันดร์” เพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก
บริษัทฯได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดออกแบบเครื่องประดับในงาน GIT GEM & JEWELRY DESIGN AWARD 2011
Awarded as the Best National Industry of Thailand.
ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสุดยอด SMEs ดีเด่นแห่งปี
2012
ได้รับเกียรติให้ออกแบบผลิตมงกุฎของ Miss World Singapore 2012 ภายใต้แบรนด์ AMORN และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
2013
ได้รับเกียรติให้ออกแบบผลิตมงกุฎไข่มุกให้กับ Miss Thailand World 2013 และ Miss World Switzerland 2013
บริษัทฯได้รับได้รับรางวัล IP Champion จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจแฟชั่น

 

2014
ออกแบบและผลิตมงกุฎประดับด้วยอัญมณีแห่งท้องทะเล “ไข่มุก” โดยใช้ไข่มุก Blue Ocean มุกที่คัดเลือกจากฟาร์ม และพัฒนาให้เกิดโทนสีน้ำเงินอมฟ้า ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะเพื่อคัดเลือกมาประดับลงบนมงกุฎไข่มุก Miss Thailand World 2014
2015
ได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานของสินค้าในการส่งออกสากล
แบรน AMORNได้รับเกียรติพร้อมกับจารึกประวัติศาสตร์ลงบนเวทีประกวด Miss Myanmar World 2015 ก่อนเปิดAEC ในการออกแบบและผลิตมงกุฎไข่มุก เจิดจรัสด้วยไข่มุก Heart Pearl จากฟาร์ม ที่จะผลิตออกมาในจำนวนจำกัดช่วง Love Blossom season ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
และในปีเดียวกันแบรนAMORNได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจากกองประกวด Miss Thailand World 2015 ในการออกแบบและผลิตมงกุฎไข่มุก โดยประดับด้วยไข่มุก Blue Ocean ที่มีประกายอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมเพิ่มสีสันนุ่มนวลให้กับมงกุฎ

 

2016
บริษัทฯได้รับสิทธิบัตร นวัตกรรม Double Lock ในการประกอบตัวเรือน Double Lock เป็นเทคนิคพิเศษที่แตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อมอบเป็นเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะ Phuket Pearl Group
ได้รับเกียรติออกแบบและผลิตมงกุฎไข่มุก Miss Thailand World และ Miss Myanmar World 2016
ภายในปีนี้บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้รับประกาศนียบัตร Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพและความเป็นไปได้ต่อระบบนิเวศ

 

2017
บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้ออกแบบและผลิตมงกุฎไข่มุก Miss World Australia 2017
ได้รับการคัดเลือก เป็นเพียงรายแรกหนึ่งเดียว ที่มีความพร้อมได้รับมาตรฐานตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยประจำจังหวัดภูเก็ต (GI) ในฐานะเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า “มุกภูเก็ต”
และบริษัทฯได้รับรางวัล SMEs ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่9
ได้รับเชิญให้ออกแบบและผลิตมงกุฏไข่มุก มิสแกรนด์ภูเก็ต เพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัด กำเนิดไข่มุกภูเก็ต
 
2018
สืบทอดสู่รุ่นหลาน รุ่นที่4 โดยคุณ รัตติกรณ์ อินทรเจริญ สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ยกความโดดเด่นของคอลเลคชั่นให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
เปิดตัว แบรนด์ อมร คอลแลคชั่น บูทิค
ด้วยการรักษามาตรฐานที่ต่อเนื่องเสมอมาบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO เวอร์ชั่นใหม่ ISO 9001: 2015
Shopping Cart